Voorlopige beschermingen

Indicator

Het aantal voorlopig beschermde onroerende goederen per jaar

Indicatornr.

15

Meeteenheid

Aantal voorlopige beschermingen

Meetmethode

Query op databank onroerend erfgoed

Brondata

Download brondata

Omschrijving

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan een onroerend goed beschermen omwille van de erfgoedwaarde. De eerste stap in de beschermingsprocedure is de voorlopige bescherming van een onroerend goed. Op een voorlopig beschermd onroerend goed rusten dezelfde juridische gevolgen als op een definitief beschermd onroerend erfgoed.

Een voorlopige bescherming duurt maximaal 9 maanden, een termijn die eenmalig kan worden uitgebreid met 3 maanden. Binnen deze termijn organiseert de gemeente waarin het onroerend goed ligt een openbaar onderzoek. Eigenaars en beheerders hebben de mogelijkheid hun bezwaren en opmerkingen rechtstreeks aan het agentschap Onroerend Erfgoed te richten en kunnen gebruik maken van een hoorrecht. Andere belanghebbenden kunnen tijdens het openbaar onderzoek hun opmerkingen en bezwaren indienen bij de gemeente. Na afronding van het openbaar onderzoek kan de minister beslissen om het onroerend goed definitief te beschermen.

De indicator telt per jaar het aantal opgestarte procedures voor het voorlopig beschermen van onroerende goederen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vier verschillende beschermingsstatuten: monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en archeologische sites.

Tabel

statuut

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Archeologische site

0

7

4

6

0

1

3

1

2

Cultuurhistorisch landschap

1

4

3

1

0

1

0

1

1

Monument

4

71

83

66

57

10

10

3

14

Stads- en dorpsgezicht

0

11

3

2

2

0

0

0

2

Toelichting

In 2023 ondertekende de minister bevoegd voor onroerend erfgoed 19 voorlopige beschermingsbesluiten (14 voor monumenten, 1 voor een cultuurhistorisch landschap, 2 voor archeologische sites en 2 voor stads- en dorpsgezichten).

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Besluitendatabank

Inventaris