Voorlopige beschermingen

Indicator Het aantal voorlopig beschermde onroerende goederen per jaar
Indicatornr. 15
Meeteenheid Aantal voorlopige beschermingen
Meetmethode Query op databank onroerend erfgoed
Brondata Download brondata

Omschrijving

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan een onroerend goed beschermen omwille van de erfgoedwaarde. De eerste stap in de beschermingsprocedure is de voorlopige bescherming van een onroerend goed. Op een voorlopig beschermd onroerend goed rusten dezelfde juridische gevolgen als op een definitief beschermd onroerend erfgoed.

Een voorlopige bescherming duurt maximaal 9 maanden, een termijn die eenmalig kan worden uitgebreid met 3 maanden. Binnen deze termijn organiseert de gemeente waarin het onroerend goed ligt een openbaar onderzoek. Eigenaars en beheerders hebben de mogelijkheid hun bezwaren en opmerkingen rechtstreeks aan het agentschap Onroerend Erfgoed te richten en kunnen gebruik maken van een hoorrecht. Andere belanghebbenden kunnen tijdens het openbaar onderzoek hun opmerkingen en bezwaren indienen bij de gemeente. Na afronding van het openbaar onderzoek kan de minister beslissen om het onroerend goed definitief te beschermen.

De indicator telt per jaar het aantal opgestarte procedures voor het voorlopig beschermen van onroerende goederen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de vier verschillende beschermingsstatuten: monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en archeologische sites.

Tabel

statuut 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Archeologische site 0 7 4 6 0 1
Cultuurhistorisch landschap 1 4 3 1 0 1
Monument 4 71 83 66 57 10
Stads- en dorpsgezicht 0 11 3 2 2 0

Toelichting

In 2020 ondertekende de minister bevoegd voor onroerend erfgoed besluiten voor voorlopige bescherming van 12 onroerende goederen. Dit is een daling van 47 tegenover het jaar voordien. Het gaat in totaal om 10 monumenten, 1 cultuurhistorisch landschap en 1 archeologische site.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022