Vragen voor bescherming

Indicator Aantal aanvragen tot bescherming
Indicatornr. 13
Meeteenheid Aantal beschermingsaanvragen
Meetmethode Registratie in trac van aanvragen tot bescherming
Brondata Download brondata

Omschrijving

Iedere burger kan aan de minister of het agentschap Onroerend Erfgoed vragen om een goed of gebied te beschermen. Bij elke aanvraag tot bescherming onderzoekt het agentschap Onroerend Erfgoed wat de erfgoedwaarde is en in welke mate het goed beschermingswaardig is.

De aanvragen differentiëren we naar het statuut van het onroerend erfgoed:

In deze indicator meet het agentschap vragen tot bescherming per jaar, ongeacht het feit of deze vragen uiteindelijk tot een bescherming leiden of niet. Indien de vraag meerdere te beschermen goederen of gebieden omvat, wordt deze behandeld als één vraag.

Notitie

Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt de differentiatie naar statuut van het erfgoed. De aanvrager specifieert niet altijd het beschermingsstatuut.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 telde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 77 aanvragen voor bescherming. Dat is gelijkaardig aan 2018 met 76 aanvragen.

De meeste beschermingsaanvragen gaan over bouwkundig erfgoed. In 2019 gaat het om 61% van de aanvragen. Dat is een daling ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2019 ging 14% van de aanvragen over landschappelijk erfgoed en 23% over houtig beplantingen met erfgoedwaarde. Vooral aanvragen voor houtig erfgoed namen in 2019 sterk toe. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanvragen om bomen te beschermen. Aanvragen voor bescherming van archeologisch erfgoed of varend erfgoed zijn over het algemeen heel uitzonderlijk (0 aanvragen voor archeologisch erfgoed en 1 aanvraag varend erfgoed in 2019).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 08-02-2019
Datum publicatie volgende meting 30-04-2020