Vragen voor bescherming

Indicator Aantal aanvragen tot bescherming
Indicatornr. 13
Meeteenheid Aantal beschermingsaanvragen
Meetmethode Registratie in trac van aanvragen tot bescherming
Brondata Download brondata

Omschrijving

Iedere burger kan aan de minister of het agentschap Onroerend Erfgoed vragen om een goed of gebied te beschermen. Bij elke aanvraag tot bescherming onderzoekt het agentschap Onroerend Erfgoed wat de erfgoedwaarde is en in welke mate het goed beschermingswaardig is.

De aanvragen differentiëren we naar het statuut van het onroerend erfgoed:

In deze indicator meet het agentschap vragen tot bescherming per jaar, ongeacht het feit of deze vragen uiteindelijk tot een bescherming leiden of niet. Indien de vraag meerdere te beschermen goederen of gebieden omvat, wordt deze behandeld als één vraag.

Notitie

Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt de differentiatie naar statuut van het erfgoed. De aanvrager specifieert niet altijd het beschermingsstatuut.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 telde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 76 aanvragen voor bescherming. Dat is gelijkaardig aan 2019 en 2019 met respectievelijk 77 en 76 aanvragen.

De meeste beschermingsaanvragen gaan over bouwkundig erfgoed. In 2020 gaat het om 71% van de aanvragen.

In 2020 ging 13% van de aanvragen over landschappelijk erfgoed en 14% over houtig beplantingen met erfgoedwaarde. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanvragen om bomen te beschermen. Aanvragen voor bescherming van archeologisch erfgoed of varend erfgoed zijn over het algemeen heel uitzonderlijk (0 aanvragen voor archeologisch erfgoed en 1 aanvraag varend erfgoed in 2020).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022