Omzettingen van beschermingen

Indicator

Het aantal beschermde goederen, waarvan de bescherming werd omgezet in een ander beschermingsstatuut

Indicatornr.

12, evreg 90, 91, 92, 93

Meeteenheid

Aantal beschermde goederen

Meetmethode

Telling

Brondata

Download brondata

Omschrijving

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn het statuut van een oude bescherming te wijzigen om het meer aan te passen aan de huidige definities die aan de diverse vormen van onroerend erfgoed werden toegekend. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet voor het eerst een procedure waarbij de Vlaamse overheid het statuut van een bescherming, als monument, stads- en dorpsgezicht, archeologische site of cultuurhistorisch landschap kan omzetten in een ander beschermingsstatuut. De bescherming als monument kan worden omgezet in een archeologische site bijvoorbeeld, of een cultuurhistorisch landschap in een stads- of dorpsgezicht.

De procedure voor het omzetten van een bescherming is gelijkaardig aan de procedure om een onroerend goed te beschermen. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert onder meer een openbaar onderzoek.

Tabel

jaar

oud_statuut

omzetting

aantal

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

Toelichting

Het agentschap Onroerend Erfgoed startte geen omzettingsprocedures op.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Besluitendatabank

Inventaris