Omzettingen van beschermingen

Indicator Het aantal beschermde goederen, waarvan de bescherming werd omgezet in een ander beschermingsstatuut
Indicatornr. 12, evreg 90, 91, 92, 93
Meeteenheid Aantal beschermde goederen
Meetmethode Telling
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn het statuut van een oude bescherming te wijzigen om het meer aan te passen aan de huidige definities die aan de diverse vormen van onroerend erfgoed werden toegekend. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet voor het eerst een procedure waarbij de Vlaamse overheid het statuut van een bescherming, als monument, stads- en dorpsgezicht, archeologische site of cultuurhistorisch landschap kan omzetten in een ander beschermingsstatuut. De bescherming als monument kan worden omgezet in een archeologische site bijvoorbeeld, of een cultuurhistorisch landschap in een stads- of dorpsgezicht.

De procedure voor het omzetten van een bescherming is gelijkaardig aan de procedure om een onroerend goed te beschermen. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert onder meer een openbaar onderzoek.

Tabel

jaar oud_statuut omzetting aantal
2015 NA NA 0
2016 NA NA 0
2017 NA NA 0
2018 NA NA 0
2019 NA NA 0
2020 NA NA 0

Toelichting

Het agentschap Onroerend Erfgoed startte geen omzettingsprocedures op.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022