Vastgesteld varend erfgoed

Indicator

Aantal vastgestelde goederen varend erfgoed per jaar

Indicatornr.

VA 2

Frequentie

Jaarlijks

Meeteenheid

Aantal vastgestelde goederen varend erfgoed

Meetmethode

Query Beschermingsdatabank

Brondata

Download brondata

Omschrijving

De Vlaamse regering kan de inventaris van het varend erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen. Het agentschap Onroerend Erfgoed kan goederen opnemen in de vastgestelde inventaris varend erfgoed wanneer het goed een of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal goederen opgenomen op de vastgestelde inventaris varend erfgoed.

Tabel

jaar

Aantal goederen op de vastgestelde inventaris

2017

110

2018

110

2019

110

2020

110

2021

110

2022

110

2023

110

Toelichting

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed stelde de inventaris varend erfgoed definitief vast op 16 juni 2017. Dit is momenteel de enige keer dat de minister de inventaris varend erfgoed vaststelde. De vastgestelde inventaris varend erfgoed telt in totaal 110 goederen.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties

Inventaris

Besluitendatabank