Vastgesteld varend erfgoed

Indicator Aantal vastgestelde goederen varend erfgoed per jaar
Indicatornr. VA 2
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal vastgestelde goederen varend erfgoed
Meetmethode Query Beschermingsdatabank
Brondata Geen data (te weinig cijfers)

Omschrijving

De Vlaamse regering kan de inventaris van het varend erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen. Het agentschap Onroerend Erfgoed kan goederen opnemen in de vastgestelde inventaris varend erfgoed wanneer het goed een of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard.

Aan de vastgestelde inventaris varend erfgoed hangen geen rechtsgevolgen vast voor de eigenaar, beheerder of de overheid. Wel hangen er enkele vrijstellingen en belastingverminderingen aan vast. Zo ontvangen eigenaars van goederen opgenomen in de vastgestelde inventaris varend erfgoed een belastingvermindering op het concessierecht voor woonboten en stellen de havens van Antwerpen en Gent eigenaars van vastgesteld varend erfgoed vrij van het betalen van havenrechten,…

Der indicator telt op het einde van elk jaar het aantal goederen opgenomen op de vastgestelde inventaris varend erfgoed.

Tabel

jaar Aantal goederen op de vastgestelde inventaris
2017 110
2018 110
2019 110
2020 110

Toelichting

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed stelde de inventaris varend erfgoed definitief vast op 16-06-2017. Dit is momenteel de enige keer dat de minister de inventaris varend erfgoed vaststelde. De vastgestelde inventaris varend erfgoed telt in totaal 110 goederen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022