Vastgesteld varend erfgoed

Indicator

Aantal vastgestelde goederen varend erfgoed per jaar

Indicatornr.

VA 2

Frequentie

Jaarlijks

Meeteenheid

Aantal vastgestelde goederen varend erfgoed

Meetmethode

Query Beschermingsdatabank

Brondata

Geen data (te weinig cijfers)

Omschrijving

De Vlaamse regering kan de inventaris van het varend erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen. Het agentschap Onroerend Erfgoed kan goederen opnemen in de vastgestelde inventaris varend erfgoed wanneer het goed een of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard.

Aan de vastgestelde inventaris varend erfgoed hangen geen rechtsgevolgen vast voor de eigenaar, beheerder of de overheid. Wel hangen er enkele vrijstellingen en belastingverminderingen aan vast. Zo ontvangen eigenaars van goederen opgenomen in de vastgestelde inventaris varend erfgoed een belastingvermindering op het concessierecht voor woonboten en stellen de havens van Antwerpen en Gent eigenaars van vastgesteld varend erfgoed vrij van het betalen van havenrechten,…

Der indicator telt op het einde van elk jaar het aantal goederen opgenomen op de vastgestelde inventaris varend erfgoed.

Tabel

jaar

Aantal goederen op de vastgestelde inventaris

2017

110

2018

110

2019

110

2020

110

Toelichting

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed stelde de inventaris varend erfgoed definitief vast op 16-06-2017. Dit is momenteel de enige keer dat de minister de inventaris varend erfgoed vaststelde. De vastgestelde inventaris varend erfgoed telt in totaal 110 goederen.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2023

Datum publicatie volgende meting

01-02-2024

Referenties

Inventaris

Besluitendatabank