Over de monitor

Doelstelling

De monitor onroerend erfgoed verzamelt en verspreidt informatie over het beleid en het beheer van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. De monitor geeft het agentschap Onroerend Erfgoed inzicht in recente ontwikkelingen en trends van het Vlaamse onroerend erfgoed. Het agentschap gebruikt de cijfers om het beleid en beleidseffecten op te volgen.

De indicatoren van de monitor onroerend erfgoed zijn ondergebracht in vier thema’s: erfgoedstatuut, erfgoedfinanciering, erfgoedbeheer en erfgoedactoren. Elk thema bestaat uit een aantal indicatoren. Het agentschap brengt de cijfers samen per indicator en ontsluit de data via een indicatorfiche. Elke indicator heeft een eigen fiche met daarin informatie over de gebruikte methodologie, de datum van meting, de datum van de volgende meting, de definitie van de indicator (wat meet de indicator), een grafische voorstelling (een grafiek of tabel) en een toelichting (een duiding over het resultaat van de meest recente meting).

In ontwikkeling

De monitor is nog in ontwikkeling. Het agentschap publiceert aanvullingen zodra deze beschikbaar zijn. Aanvullingen kunnen zowel updates zijn van de cijfers van bestaande indicatoren of het publiceren van nieuwe indicatoren.

Data downloaden

Het is mogelijk om cijferreeksen te downloaden. Data wordt per indicator aangeboden in csv formaat (comma separated value).

Licentie

Alle informatie, teksten en grafieken van de monitoring onroerend erfgoed vallen onder de Modellicentie voor gratis hergebruik : onder deze licentie doet de instantie geen afstand van haar intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en onder minimale restricties.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u bijkomende info? Mail naar info@onroerenderfgoed.be