Melding archeologienota’s en nota’s

Indicator Het aantal meldingen van archeologienota’s en nota’s, verdeeld volgens beslissing
Indicatornr. evarch 17
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal archeologienota’s en nota’s
Meetmethode Query databank Archeologie
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator telt het aantal gemelde archeologienota’s en nota’s per jaar. Hij maakt enerzijds een onderverdeling gemaakt naar de instantie die de archeologienota of de nota behandelt:

  • Het agentschap Onroerend Erfgoed;
  • Een erkende Onroerenderfgoedgemeente, wanneer de percelen waarop de archeologienota of nota betrekking heeft volledig liggen op het grondgebied van deze gemeente.

Een tweede onderscheid wordt gemaakt naar beslissing:

  • Aktename;
  • Geen aktename;
  • Koppelen van bijkomende voorwaarden.

Notitie

Op 1 april 2019 wijzigde de regelgeving met betrekking tot archeologie. Vanaf dan meldt een erkend archeoloog een (archeologie)nota. Een bekrachtiging is sindsdien een aktename. De categorieën van deze indicator veranderen hierdoor van naam.

Een tweede verandering is de beslissing van het agentschap Onroerend Erfgoed om niet meer alle gemelde archeologienota’s inhoudelijk te beoordelen.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar Notatype Totaal aantal aktegenomen archeologienota’s en nota’s
2.020 Archeologienota 2.243
2.020 Nota 869

Toelichting

In 2019 meldden erkend archeologen in totaal 2.748 archeologienota’s. Het agentschap Onroerend Erfgoed en de erkende onroerenderfgoedgemeenten namen akte van 2.201 van deze archeologienota’s, of 80%.

In grootteordes ligt het aantal archeologienota’s met aktename voor 2019 iets hoger dan 2018 (2.080 bekrachtigde archeologienota’s). Dit terwijl het aantal ingediende archeologienota’s in 2018 hoger lag (2.795 ingediende archeologienota’s). Op minder gemelde archeologienota’s volgden iets meer archeologienota’s met aktename.

Bij de nota’s valt een stijging op van zowel het aantal meldingen als het aantal nota’s met aktename ten opzichte van 2018. In 2018 dienden archeologen in totaal 780 nota’s in, waarvan bij 612 een bekrachtiging volgde. In 2019 stijgt dit naar 849 gemelde nota’s, waarbij in 726 gevallen een aktename volgde (of 85,5%).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referenties

Archeologieportaal

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren