Bronnen en nuttige websites

Websites

Agentschap Onroerend Erfgoed

Besluitendatabank Onroerend Erfgoed

Databank beheersplannen Onroerend Erfgoed

Departement Financiën en Begroting, Begrippendatabank Financiën en Begroting

Inventaris Onroerend Erfgoed

Geoportaal Onroerend Erfgoed

Loket Onroerend Erfgoed (met o.a. archeologieportaal)

OAR: Het open archief van OE - publicaties

Portfolio onroerend erfgoed

Raad van State

Ruimtelijke planningsprocessen

Thesaurus Onroerend Erfgoed

Regelgeving

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014

Literatuur

BOUCKAERT G., HONDEGHEM A., VOETS J., OP DE BEECK S., CAUTAERT E. (red.), Handboek overheidsmanagement. Overheid in beweging, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2011, 430 pag.

CAIRO A., The truthful art. Data, charts and maps for communication, Verenigde Staten, New Riders Peachpit Press, 2017, 382 pag.

HONDEGHEM A., VAN DOOREN W., DE RYNCK F., VERSCHUERE B., OP DE BEECK S., Handboek bestuurskunde. Organisatie en werking van het openbaar bestuur, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2013, 424 pag.

VANDENHENDE L., VAN HOORICK G., VERHELST A. & VANSANT P. Zakboekje onroerend erfgoed 2016. De nieuwe Vlaamse regeling voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 686 pag.

WICKHAM H., Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, Use R!, New York, Springer International Publishing, 2016, 260 pag., https://ggplot2-book.org/.

WICKHAM H. & GROLEMUND G., R for data science. Import, tidy, transform, visualize, and model data, Canada, O’Reilly Media Inc., 2017, 492 pag.

XIE Y., Dynamic Documents with R and knitr. 2nd edition. The R series, Chapman and Hall/CRC., 2015, 263 pag., https://yihui.name/knitr/.

Software

De beleidsmonitoring is gebouwd met open source software waaronder Python, R en diverse R packages. Hieronder een aantal referenties naar deze software:

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Wenen, Oostenrijk. URL https://www.R-project.org/.

Hadley Wickham (2017). tidyverse: Easily Install and Load the ‘Tidyverse’. R package version 1.2.1. https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse, https://www.tidyverse.org/.

Yihui Xie (2018). knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R. R package version 1.20.

Python Software Foundation, https://www.python.org/.