Oppervlakte gebieden met beheersplan

Indicator De jaarlijkse aangroei en evolutie van de oppervlakte van de gebieden met een goedgekeurd beheersplan
Indicatornr. 93
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

Een beheersplan goedgekeurd sinds 2015, sinds het Onroerenderfgoeddecreet van kracht is, heeft een looptijd van 20 jaar. De landschapsbeheersplannen en herwaarderingsplannen die dateren van voor het Onroerenderfgoeddecreet hebben een looptijd van respectievelijk 27 jaar en 10 jaar.

De indicator meet per jaar de totale oppervlakte van de goedgekeurde beheersplannen. Beheersplannen waarvan de geldigheidsduur afloopt, worden in mindering gebracht.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 nam de totale oppervlakte van de gebieden waarvoor een beheersplan is goedgekeurd toe met 1.140,42 hectare naar een totaal van bijna 13.432 hectare.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022