Oppervlakte gebieden met beheersplan

Indicator De jaarlijkse aangroei en evolutie van de oppervlakte van de gebieden met een goedgekeurd beheersplan
Indicatornr. 93
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

Een beheersplan goedgekeurd sinds 2015, sinds het Onroerenderfgoeddecreet van kracht is, heeft een looptijd van 20 jaar. De landschapsbeheersplannen en herwaarderingsplannen die dateren van voor het Onroerenderfgoeddecreet hebben een looptijd van respectievelijk 27 jaar en 10 jaar.

De indicator meet per jaar de totale oppervlakte van de goedgekeurde beheersplannen. Beheersplannen waarvan de geldigheidsduur afloopt, worden in mindering gebracht.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 nam de totale oppervlakte van de gebieden waarvoor een beheersplan is goedgekeurd toe met 2.313 hectare naar een totaal van bijna 12.263 hectare. Dit is een sterke stijging tegenover 2018 toen de oppervlakte steeg met bijna 1.750 hectare.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 16-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021