Oppervlakte onroerenderfgoedrichtplannen

Indicator Jaarlijkse aangroei en evolutie van de oppervlakte van onroerenderfgoedrichtplannen, verdeeld volgens thematische onroerenderfgoedrichtplannen en geografische onroerenderfgoedrichtplannen
Indicatornr. 92
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Data onbeschikbaar (Geen data)

Omschrijving

Jaarlijks berekent het agentschap op 31 december de totale oppervlakte van de goedgekeurde onroerenderfgoedrichtplannen. We maken een onderscheid tussen:

  • Thematische onroerenderfgoedrichtplannen
  • Geografische onroerenderfgoedrichtplannen

Grafische voorstelling

Jaar Thema Oppervlakte
2015   0.00
2016   0.00
2017   0.00
2018   0.00
2019 Thematisch 76910.57
2020   0.00

Toelichting

In 2020 kwamen er geen onroerenderfgoedrichtplannen bij. In 2019 keurde de Vlaamse regering de eerste 2 onroerenderfgoedrichtplannen goed. Deze hebben samen een oppervlakte van 76.910,57 hectare.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie