Goedgekeurde onroerenderfgoedrichtplannen

Indicator Het aantal goedgekeurde onroerenderfgoedrichtplannen, verdeeld volgens thematische onroerenderfgoedrichtplannen en geografische onroerenderfgoedrichtplannen
Indicatornr. 82, evreg 104, 105 & 106
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal goedgekeurde onroerenderfgoedrichtplannen
Meetmethode Telling
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Jaarlijks telt het agentschap Onroerend Erfgoed op 31 december het aantal nieuw goedgekeurde onroerenderfgoedrichtplannen. We onderscheiden onroerenderfgoedrichtplannen als volgt:

  • Thematische onroerenderfgoedrichtplannen
  • Geografische onroerenderfgoedrichtplannen

Grafische voorstelling

Jaar Aantal Type Evolutie
2015 0 Thematisch 0
2015 0 Geografisch 70
2016 0 Thematisch 0
2016 0 Geografisch 70
2017 0 Thematisch 0
2017 0 Geografisch 70
2018 0 Thematisch 0
2018 0 Geografisch 70
2019 2 Thematisch 2
2019 0 Geografisch 70
2020 0 Thematisch 2
2020 0 Geografisch 70

Toelichting

In 2020 kwamen er geen onroerenderfgoedrichtplannen bij. In 2019 keurde de Vlaamse Regering de eerste 2 nieuwe onroerenderfgoedrichtplannen goed. Het gaat om de Mergelgroeven in Riemst en de Hoogstamboomgaarden in Haspengouw.

Vlaanderen telt 70 geografische onroerenderfgoedrichtplannen. Dit zijn allen ankerplaatsen definitief aangeduid overeenkomstig het Landschapsdecreet. Het Onroerenderfgoeddecreet bepaalt immers dat deze worden beschouwd als onroerenderfgoedrichtplannen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie