Bedrag vastgelegd voor erfgoedpremies

Indicator Het bedrag, vastgelegd voor erfgoedpremies, verdeeld volgens standaardprocedure en bijzondere procedure
Indicatornr. 52
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator meet het totale bedrag dat in een bepaald jaar is vastgelegd als VAK op de begroting voor het betalen van toegekende erfgoedpremies.

De erfgoedpremie kent twee procedures:

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 legde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 58.815.770 euro vast voor erfgoedpremies.

Het agentschap legde 16.506.912 euro vast voor toegekende erfgoedpremies volgens de standaardprocedure en 42.308.859 euro voor toegekende erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure.

In het geval van de erfgoedpremies volgens de standaardprocedure is dit een stijging van 5.087.817 euro tegenover 2019. Het vastgelegde bedrag voor erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure nam in 2020 licht af ten opzichte van 2019 met een bedrag van 1.827.196 euro.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie