Bedrag facultatieve subsidies

Indicator Het totale bedrag vastgelegd voor facultatieve subsidies
Indicatornr. 43
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

In het kader van een éénmalig of tijdelijk project of ter ondersteuning van een rechtspersoon zoals een vzw kan de minister bevoegd voor onroerend erfgoed een facultatieve subsidie toekennen.

De indicator maakt een onderscheid tussen 2 categorieën van niet-gereglementeerde subsidies:

  • Subsidies ter ondersteuning van de werking van bepaalde rechtspersonen zoals Herita vzw, CRKC vzw en Monumentenwacht Vlaanderen;
  • Overige subsidies: ondersteuning van éénmalige projecten, éénmalige subsidies aan bepaalde organisaties,…

De indicator meet het totale bedrag vastgelegd in een bepaald jaar voor het betalen van facultatieve subsidies.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 legde het agentschap Onroerend Erfgoed 3.594.732 euro vast voor het uitbetalen van facultatieve subsidies. De Vlaamse overheid kent facultatieve subsidies ad hoc toe, op basis van tijdelijke projecten of tijdelijke ondersteuning van bepaalde organisaties. De budgetten hiervoor variëren daarom jaarlijks.

Een groot deel van de facultatieve subsidies gaat naar 3 organisaties, namelijk Herita vzw, Parcum en Monumentenwacht Vlaanderen vzw.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022