Toegekende facultatieve subsidies

Indicator Aantal toegekende facultatieve subsidies per jaar
Indicatornr. 42
Meeteenheid Aantal facultatieve subsidies
Meetmethode Query orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

In het kader van een éénmalig of tijdelijk project of ter ondersteuning van een rechtspersoon zoals een vzw kan de minister bevoegd voor onroerend erfgoed een facultatieve subsidie toekennen. Dergelijke subsidies hebben geen basis in het Onroerenderfgoeddecreet maar zijn wel terug te vinden in de algemene begroting.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal facultatieve subsidies toegekend aan rechtspersonen.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 kende het agentschap Onroerend Erfgoed 14 facultatieve subsidies toe. Een aantal van deze subsidies dienden voor het ondersteunen van de werking van een vzw zoals Herita, Parcum, Monumentenwacht Vlaanderen, het Orgel in Vlaanderen vzw,… Daarnaast komen ook éénmalige facultatieve subsidies voor.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022