Bedrag ontvankelijk verklaarde premieaanvragen

Indicator Totaal bedrag van ontvankelijk verklaarde premieaanvragen
Indicatornr. 32 - evreg 127
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Bredero en registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator geeft een beeld van het totaalbedrag van de ontvankelijk verklaarde premieaanvragen van het jaar van de meting: dit zijn premieaanvragen die inhoudelijk en vormelijk in aanmerking komen voor een premie. Het agentschap heeft 3 maanden om een premieaanvraag te behandelen.

Bij elke aanvraag voor het verkrijgen van een erfgoedpremie maakt een architect een raming op van de kostprijs van de werkzaamheden waarin de hoogte van de premie wordt ingeschat. Op basis van deze raming berekent het agentschap Onroerend Erfgoed vervolgens welk aandeel in aanmerking komt voor een erfgoedpremie en wat het bedrag van deze premie is.

De indicator maakt een onderscheid tussen volgende premies:

De indicator telt het totale geraamde bedrag dat de ontvankelijk verklaarde aanvragen voor premies tussen 1 januari en 31 december van een bepaald jaar vertegenwoordigen.

Grafische voorstelling

Toelichting

De 1.421 in 2019 ontvankelijk verklaarde aanvragen voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure vertegenwoordigen een totaalbedrag van 11.419.095 euro.

De 114 in 2019 ontvankelijk verklaarde aanvragen voor erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure vertegenwoordigen een totaalbedrag van 69.293.236 euro. Omwille van de omvang van deze dossiers kunnen deze verschillende jaren in beslag nemen.

De 489 in 2019 ontvankelijk verklaarde aanvragen voor onderzoekspremies vertegenwoordigen een totaalbedrag van 5.857.535 euro.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie