Open erfgoed

Indicator Het aantal beschermde onroerende goederen of erfgoedlandschappen dat erkend is als open erfgoed
Indicatornr. 21
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal erkenningen als open erfgoed
Meetmethode Telling
Brondata Download brondata

Omschrijving

Zakelijkrechthouders kunnen wanneer zij voor beschermd onroerend erfgoed een beheersplan opmaken een voorstel indienen om het onroerende goed geheel of gedeeltelijk te laten erkennen als open erfgoed.

Deze erkenning hangt af van een aantal voorwaarden (zie voor deze voorwaarden open erfgoed). Wanneer het agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan met de aanvraag tot erkenning goedkeurt, erkent het tegelijkertijd het onroerende goed als open erfgoed.

De indicator telt per jaar het aantal beschermde onroerende goederen dat erkend is als open erfgoed. Goederen waarvan de erkenning dateert van voor 2015 staan bekend als erkende open monumentenverenigingen (de voorloper van open erfgoed).

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 erkende het agentschap Onroerend Erfgoed 6 nieuwe sites als open erfgoed. Dit brengt het totale aantal op 54. 30 hiervan zijn erkenningen als open erfgoed, de 24 overige zijn open monumentenverenigingen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022

Referentie

Open erfgoed