Bedrag meerjarige premieovereenkomsten

Indicator Bedrag vastgelegd voor meerjarige premieovereenkomsten per jaar en het resterende saldo van deze overeenkomsten
Indicatornr. 11 - evreg 136 - evreg 137
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

Voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in een beschermd onroerend goed of erfgoedlandschap kan de Vlaamse regering een meerjarige premieovereenkomst afsluiten. De aanvraag hiervoor wordt ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed dat bekijkt of het project aan alle voorwaarden hiervoor voldoet.

Een meerjarige premieovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar, die eenmalig met 5 jaar kan worden verlengd. Naargelang de aard van de premienemer kan het premiepercentage variëren volgens 3 categorieën:

  • Categorie 40% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 60% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 80% van de kostenraming, exclusief btw.

De indicator meet het bedrag van de meerjarige premieovereenkomsten waarvoor in het jaar van de meting budgetten zijn vastgelegd (VAK) en uitbetaald aan de premienemer. Het gaat om alle meerjarige premieovereenkomsten die op het moment van de meting nog lopende zijn.

Het totale bedrag dat deze meerjarige premieovereenkomsten innemen wordt afgezet tegenover het totale begrotingskrediet dat in het jaar van de meting is voorzien voor het betalen van premies voor onroerend erfgoed.

Naast het bedrag dat in het jaar van de meting werd vastgelegd wordt ook het resterende saldo van de lopende meerjarige premieovereenkomsten gemeten. Dit is het openstaande bedrag dat voor deze premies in de volgende begrotingsjaren wordt gereserveerd.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar Aantal lopende meerjarige premieovereenkomsten Bedrag vastgelegd per jaar Resterend saldo volgende jaren Totaal begrotingskrediet vastgelegd per jaar Percentage bedrag vastgelegd tegenover totaal begrotingskrediet
2.015 16 17.218.426 62.781.605 58.567.861 29,4
2.016 10 14.484.469 54.503.214 61.494.354 23,6
2.017 10 17.363.126 71.770.590 79.885.000 21,7
2.018 10 22.181.996 106.234.376 87.555.000 25,3
2.019 14 20.976.494 90.000.834 96.521.000 21,7
2.020 15 30.961.065 80.758.735 99.916.574 31,0

Toelichting

In 2020 legde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 30.961.065 euro vast voor het uitbetalen van engagementen van 15 meerjarige premieovereenkomsten. Dit is 31% van het totale begrotingskrediet van het jaar 2020.

Op 31 december 2020 bedraagt het resterende saldo van de meerjarige premieovereenkomsten in totaal 80.758.735 euro. Dit wil zeggen dat de Vlaamse regering op 31 december 2020 dit totaalbudget heeft gereserveerd op de begrotingen van de komende jaren voor het ondersteunen van meerjarige premieovereenkomsten.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie