Lopende meerjarige premieovereenkomsten

Indicator Het aantal lopende meerjarige premieovereenkomsten
Indicatornr. 10 - evreg 135
Meeteenheid Aantal overeenkomsten
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator meet het aantal meerjarige premieovereenkomsten waarvoor in het jaar van de meting budgetten zijn vastgelegd (VAK) aan de premienemer. Het gaat om alle meerjarige premieovereenkomsten die op het moment van de meting, op 31 december van het jaar van de meting, nog lopende zijn.

Grafische voorstelling

Tabel

jaar aantal
2015 16
2016 10
2017 10
2018 10
2019 14
2020 15

Toelichting

Bij het afsluiten van het jaar 2020 waren er in Vlaanderen 15 meerjarige premieovereenkomsten lopende. Dit wil zeggen dat de Vlaamse overheid voor 15 overeenkomsten budget toekende om de werkzaamheden aan het beschermd onroerend erfgoed te ondersteunen. Daar komen nog 4 overeenkomsten bij waarvoor pas voor latere jaren budget is voorzien, maar waarvoor de overeenkomst al ondertekend is.

Verschillende meerjarige premieovereenkomsten, namelijk de Boekentoren en Aula in Gent en het klein seminarie in Hoogstraten zijn reeds ondertekend, maar er is nog geen budget voor vastgelegd in 2020. Daarom worden ze nog niet meegeteld. Het agentschap legde in 2020 ook geen budget vast voor de Rijksweldadigheidskolonie in Merksplas.

Hieronder de link naar de specifieke locatie van de onroerende goederen waarvoor een meerjarige premieovereenkomst is afgesloten op de beschermingsdatabank:

Plateau-Rozier Gent : Deze overeenkomst startte in 2020. Het agentschap legt een totaalbedrag vast van 5.855.028 euro voor de restauratie.

Be-Mine site Beringen : het agentschap legde een totaalbedrag van 24.893.445 euro vast over een periode van 12 jaar (sinds 2009 tot en met 2022).

Voor de restauratie van diverse begraafplaatsen verspreid over geheel Vlaanderen van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) reserveert het agentschap over een periode van 5 jaar (sinds 2017 tot en met 2021 een bedrag van alles samen 3.881.679 euro.

Mijn-Waterschei Genk : het agentschap reserveerde over een periode van 7 jaar een totaalbedrag van 8.062.386 euro (sinds 2014 tot en met 2020).

Openluchtmuseum Bokrijk : het agentschap reserveert een totaalbedrag van 14.398.125 euro over een periode van 5 jaar (vanaf 2017 tot en met 2021).

Rijksweldadigheidskolonie Merksplas: diverse elementen van verschillende beschermingen: het agentschap legt over een periode van 12 jaar een totaalbedrag van 19.949.893 euro vast (vanaf 2012 tot en met 2024).

Sint-Martinuskerk Aalst : het agentschap reserveert een totaalbedrag van 17.567.528 euro over een periode van 11 jaar (vanaf 2014 tot en met 2024).

Stadhuis Antwerpen

Het Steen Antwerpen : het agentschap sloot deze meerjarige premieovereenkomst af in 2017 en voorziet er budget voor vanaf 2018. Over een periode van 4 jaar (vanaf 2018 tot en met 2021) reserveert het agentschap hiervoor in totaal 10.891.884 euro. Het stadhuis en het Steen in Antwerpen omvatten verschillende beschermde monumenten die vervat zitten in één meerjarige premieovereenkomst.

Vooruit Gent : het agentschap sloot deze meerjarige premieovereenkomst af in 2017 en voorziet er budget voor vanaf 2019. Over een periode van 5 jaar (vanaf 2019 tot en met 2023) reserveert het agentschap hiervoor in totaal 10.552.903 euro.

Fort IV Mortsel : Deze meerjarige premieovereenkomst ging van start in 2018. Voor een periode van 5 jaar legde het agentschap een bedrag van 6.907.512 euro vast.

Lakenhallen Ieper : De minister ondertekende een meerjarige premieovereenkomst voor de restauratie van de Lakenhallen in Ieper. Deze overeenkomst gaat pas van start in 2020 en vertegenwoordigt een bedrag van 8.561.858 euro. Dit erfgoed is ook UNESCO - werelderfgoed.

Begijnhof Lier : Het begijnhof van Lier is beschermd als UNESCO- werelderfgoed. De minister ondertekende een meerjarige premieovereenkomst voor een totaalbedrag van 12.925.376 euro voor de restauratie van dit erfgoed. Deze overeenkomst gaat in 2019 van start.

Transfosite Zwevegem : De voormalige elektriciteitscentrale in Zwevegem is beschermd als monument. De minister ondertekende in 2018 een nieuwe meerjarige premieovereenkomst voor de restauratie van dit industrieel erfgoed. De overeenkomst gaat van start in 2019 en vertegenwoordigt een totaalbedrag van 3.173.990 euro. In de periode 2010 - 2013 had deze site al een eerdere meerjarige premieovereenkomst.

Sint-Jacobskerk Antwerpen : De parochiekerk Sint-Jacob is één van de oudste beschermde monumenten van Vlaanderen. In 2018 startte een meerjarige premieovereenkomst die loopt tot 2022 en een totaalbedrag van 8.676.987 euro vertegenwoordigt.

Sint-Katharinakerk Hoogstraten : Deze meerjarige premieovereenkomst gaat van start in 2019 en vertegenwoordigt een totaalbedrag van 6.351.407 euro.

Voor een cluster van verschillende monumenten in beheer van Herita legt het agentschap vanaf 2020 tot en met 2023 een budget vast van in totaal 5.484.275 euro.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie